Údržba zelene

 

Sekanie trávnatého porastu, zalievanie, zastrihávanie krovín, vyplievanie záhonov a ďalšia starostlivosť o zeleň, ako je aj jej výsadba, o ktorú sa Vám postaráme a to podľa potrieb pre jednotlivé druhy.

Zostavíme plán údržby a odporučíme vhodné riešenie ako pri pravidelnej starostlivosti tak i pri úpravách záhrad a parkov.

S tým súvisí aj údržba pochôdznych plôch, zemné práce, údržba mobiliáru, ako sú lavičky, odpadkové koše a iné.

 

Sídlo spoločnosti

Sputniková 1470/13
040 12  Košice – Nad jazerom

 

Prevádzkareň

Južná trieda 1591/66
040 01  Košice – Juh

 

Kontakt

Tel.: 055 / 2399 548
E-mail: sk@mirasro.eu

 

Kontaktný formulár

2 + 3 =