Kontakty

Sídlo spoločnosti

Važecká 2319/3
040 12  Košice – Nad jazerom

Tel.: 055 / 2399 548
E-mail: sk@mirasro.eu

Riaditeľka pobočky:

Adriána ZSIGMONDY
Mobil: 0951 321 001

Konateľ spoločnosti: 

Miroslav BUKATA
Mobil: 0911 811 611

Konateľ spoločnosti:

Mgr. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M.
Mobil: 0950 360 390

Obchodné údaje

MIRA expert s. r. o.

IČO: 52685616
DIČ: 2121101796
IČ DPH: SK2121101796
Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK40 8330 0000 0026 0170 4176

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBA
Zápis v obchodnom registri:
03.10.2019, 47340/V, Okresný súd Košice I

MIRA services s. r. o.

IČO: 54034205
DIČ: 2121550838
Bankové spojenie:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK25 8330 0000 0023 0203 8951

BIC/SWIFT kód: FIOZSKBA
Zápis v obchodnom registri:
26.08.2021, 52282/V, Okresný súd Košice I

Kontaktný formulár

Sídlo spoločnosti

Važecká 2319/3
040 12  Košice – Nad jazerom

 

Kontakt

Tel.: 055 / 2399 548
E-mail: sk@mirasro.eu

 

Kontaktný formulár