Údržba mestského mobiliáru

Pravidelné vyvážania odpadkových košov vrátane likvidácie odpadov. Umývanie deliacich a protihlukových stien ako betónových tak aj sklenených za pomoci tlakovej vody.

Čistenie uličných vpustí, vybranie hrubých nečistôt zo záchytných košov a tiež dôkladne umytie. Zametanie a umývanie verejných priestranstiev, nástupíšť MHD, prístreškov pre cestujúcich a parkovísk za použitia tlakovej vody.

V prípade potreby vykonávame dezinfekciu daného miesta za použitia šetrných, ale účinných prostriedkov. Čistenie a údržba lavičiek, pravidelné umývanie reklamných plôch a to vrátane odstraňovania graffiti, fixiek a samolepiek.

Všetky tieto služby zabezpečíme podľa priania a požiadaviek klienta v pravidelných intervaloch ale aj nárazovo, napríklad po ukončení kultúrnych podujatí a iných podobných udalostí. V prípade potreby zabezpečíme okamžité operatívne upratovanie danej lokality.

Sídlo spoločnosti

Sputniková 1470/13
040 12  Košice – Nad jazerom

 

Prevádzkareň

Južná trieda 1591/66
040 01  Košice – Juh

 

Kontakt

Tel.: 055 / 2399 548
E-mail: sk@mirasro.eu

 

Kontaktný formulár

1 + 2 =