Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Vykonávame kompletné služby, špeciálne ochranná deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, pri ktorej sa riadime podľa platných noriem a právnych predpisov, ktoré zaisťujú kvalifikovaní pracovníci.

Zaistíme Vám ako priebežnú deratizáciu a dezinsekciu, tak aj jednorazovú presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Činnosti DDD zahŕňajú širokú škálu úkonov, ako je monitoring a určenie cieľového druhu (škodlivý druh) a to ako v oblasti hlodavcov tak aj hmyzu.

Samotný DDD zásah po jeho kontrolu, účinnosti až vyhodnotenie. Neoddeliteľnou súčasťou je aj jeho dokumentácia formou protokolu, ktorý vyhotovíme a archivujeme.

Zabezpečíme Vám kompletný poradenský servis.

Sídlo spoločnosti

Važecká 2319/3
040 12  Košice – Nad jazerom

 

Kontakt

Tel.: 055 / 2399 548
E-mail: sk@mirasro.eu

 

Kontaktný formulár